Rodzaje próbek

Dostarczamy zarówno ICI unwashed jak i IUI ready.

IUI oznacza „Intra Inseminacja Macicy” lub zapłodnienie bezpośrednio w jamie macicy.

ICI oznacza inseminację w kanał szyjki macicy.

ICI unwashed może być wykorzystywane wyłącznie do pochwy i szyjki macicy, natomiast IUI ready zostało poddane wirowaniu metodą gradientu, gdzie prostagladyna i bakterie zostały usunięte z osocza. Dlatego zapłodnienie może być wykonane bezpośrednio do macicy.